Federation of Poles in Great Britain

News

POLISH NEWS

21 lutego 2023 roku, na platformie Zoom, odbyło się Walne Zebranie Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, w którym…
23 stycznia w wieku 83 lat zmarła Helena Miziniak wieloletnia prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz…
Londynek.net