Federation of Poles in Great Britain

Press Releases

Death of Queen Elizabeth II

Issued by the Federation of Poles in Great Britain

The Polish community in the United Kingdom has learned with great sadness of the passing of Britain’s monarch, Her Majesty Queen Elizabeth II, for whom it felt great affection and respect, as well as admiration for a long reign which gave this country a stability that Poland for many years could only envy.

We express our deepest condolences to the Queen’s family and to the people of the United Kingdom and the Commonwealth, who have all lost a mother.

Long live the King.

Wydany przez Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

Z wielkim smutkiem społeczeństwo Polskie w Zjednoczonym Krolestwie otrzymało wiadomość o zgonie Monarcha Brytyjskiego, jej królewskiej mości królowej Elżbiety II, dla której czuli wielką miłość i szacunek, jak również podziw dla jej długiego rządu, co dało stabilność Panstwu przez tak wiele lat, której Polska mogłaby tylko zazdrościć.

Przekazujemy najglębsze wyrazy współczucia rodzinie Krolowej, jak również obywatelom Zjednoczonego Królestwa i Wspólnoty Narodów, którzy wszyscy stracili matkę.

Niech (długo) żyje król.

Contact number: Wiktor Moszczynski, tel 07786471833 or tadeusz Stenzel 01664851462

Issued on behalf of Dr Wlodzimierz Mier Jedrzejowicz, President of Federation of Poles in GB, 238-246 King Street, London W6 0RF.